AUDIO KNIHA

Příprava audio knihy právě probíhá v nahrávacím studiu Knihovny a tiskárny pro nevidomé

K.E. Macana, www.ktn.cz

   

Audio knihu načítají herečky a herci z Městských divadel pražských, Činoherního klubu a Vinohradského divadla:

Dana Černá

Nina Horáková

Pavel Chalupa

Jan Kačer

Dana Černá Jan Šťastný

Dana Batulková

Nina Horáková

Evellyn Pacoláková

Zdeněk Piškula

Irena Budweiserová

Milada Čechová

Milan Kačmarčík

Viktor Dvořák

Martina Storek

Nina Horáková

Pavla Dostálová

Ivan Lupták

Sandra Černodrinská

Dana Černá

Zdeněk Vencl

Renata Volfová

Hana Benešová

Radka Červinková

Pavla Dostálová

Renata Volfová

Jan Šťastný

Lucia Anroni Mansfeldová

Beata Kaňoková

Václav Šanda

 

Děkujeme za laskavou podporu celému týmu Knihovny a tiskárny pro nevidomé, zejména paní Daně Žítkové, panu Janu Zahradníkovi a Radku Drahovzalovi a samozřejmě všem herečkám a hercům z Městských divadel pražských, Vinohradského divadla a Činoherního klubu, kteří se zúčastnili nahrávání.

Náš velký dík patří i publicistce Hance Benešové, která literární portréty vybraných respondentů z knihy  „Narozeni 1918“ v rekordně krátkém čase upravila pro potřeby audio knihy.

A taky moc děkujeme fotografce Martině Storek, jejíž krásné fotografie zdobí dvousvazkovou publikaci i audio knihu „Narozeni 1918“.